Noter till ”Höstpsalm”


Text: Thomas Lundin
Musik: Per Rosenius

Fri användning för gudstjänstbruk.